فیتو وان

برند فیتو وان، شوینده جامد غیر صابونی

در تولید صابون های بهداشتی اغلب از روغن های گیاهی استفاده میشود. همچنین علاوه بر چیپس صابون ) قطعات پایه صابون ( موادی مانند : گلیسیرین، اسانس، نگهدارنده و… نیز استفاده میشود. عیب مهم صابون های قدیمی و معمولی، شویندگی قوی و خشک کردن پوست است ؛دلیل عمده این نکته میزان اکتیو بالای این محصولات است. بدین معنی که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد وزنی که صابون را نمک سدیمی اسیدهای چرب تشکیل میدهد و این امر شویندگی بالای محصول تولیدی را بهمراه دارد. طی سال های اخیر محصولاتی با نام Syndet یاپن Pain به بازار مصرف شوینده های پوست ورود پیدا کرده اند. حذف صابون های سدیمی، مهمترین ویژگی در فرمولاسیون تولید این محصولات است که به جای استفاده از چیپس صابون از چیپس پن در فرایند تولید آن استفاده میشود. چیپس پن Syndet Base ترکیبی از یک یا چند سورف کتانت ( کف کننده) شیمیایی است که طی فرایند پخت با اسید ها و الکل های چرب ونشاسته ترکیب شده وبه منظور تولید شوینده های جامد (فاقد صابون) استفاده میگردد. مهمترین ویژگی فرمولاسیون شوینده غیر صابونی فیتو وان، کاهش میزان اکتیو نهایی محصول ) میزان ماده موثره کف کننده ها ( به میزان ۳۰درصد و اینکه از هیچ ماده افزودنی یا فیلر در تولید آن استفاده نشده است و این به طبیعی بودن و خلوص بالای یک ماده شوینده که مهمترین مزیت آن است کمک شایانی مینماید. هر محصول فیتو وان فرمولاسیون خاص خود را دارد تا بتواند بهترین تاثیر را داشته باشد.

ترکیبی از گلیسیرین، سوربیتول، پروپیلن گلایکول و سدیم PCA بعنوان کمپلکس مرطوب کننده در فرمولاسیون تولیدات این برند محسوب میشود که آنرا متفاوت و مورد پسند مصرف کنندگان کرده است.

فیتو وان

برند فیتو وان، شوینده جامد غیر صابونی

در تولید صابون های بهداشتی اغلب از روغن های گیاهی استفاده میشود. همچنین علاوه بر چیپس صابون ) قطعات پایه صابون ( موادی مانند : گلیسیرین، اسانس، نگهدارنده و… نیز استفاده میشود. عیب مهم صابون های قدیمی و معمولی، شویندگی قوی و خشک کردن پوست است ؛دلیل عمده این نکته میزان اکتیو بالای این محصولات است. بدین معنی که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد وزنی که صابون را نمک سدیمی اسیدهای چرب تشکیل میدهد و این امر شویندگی بالای محصول تولیدی را بهمراه دارد. طی سال های اخیر محصولاتی با نام Syndet یاپن Pain به بازار مصرف شوینده های پوست ورود پیدا کرده اند. حذف صابون های سدیمی، مهمترین ویژگی در فرمولاسیون تولید این محصولات است که به جای استفاده از چیپس صابون از چیپس پن در فرایند تولید آن استفاده میشود. چیپس پن Syndet Base ترکیبی از یک یا چند سورف کتانت ( کف کننده) شیمیایی است که طی فرایند پخت با اسید ها و الکل های چرب ونشاسته ترکیب شده وبه منظور تولید شوینده های جامد (فاقد صابون) استفاده میگردد. مهمترین ویژگی فرمولاسیون شوینده غیر صابونی فیتو وان، کاهش میزان اکتیو نهایی محصول ) میزان ماده موثره کف کننده ها ( به میزان ۳۰درصد و اینکه از هیچ ماده افزودنی یا فیلر در تولید آن استفاده نشده است و این به طبیعی بودن و خلوص بالای یک ماده شوینده که مهمترین مزیت آن است کمک شایانی مینماید. هر محصول فیتو وان فرمولاسیون خاص خود را دارد تا بتواند بهترین تاثیر را داشته باشد.

ترکیبی از گلیسیرین، سوربیتول، پروپیلن گلایکول و سدیم PCA بعنوان کمپلکس مرطوب کننده در فرمولاسیون تولیدات این برند محسوب میشود که آنرا متفاوت و مورد پسند مصرف کنندگان کرده است.